Followers

Akuarium Qu

Wednesday, September 17, 2008

Fadhilat 10 Surah

Rasulullah SAW bersabda :
�Terdapat 10 surat dalam Al Quran yang akan mencegah 10 perkara�


1. Surat Al Fatihah : untuk mencegah murkanya Allah

2. Surat Yaasin
: untuk mencegah kehausan pada hari
Kiamat

3. Surat Ad-Dukhaan : untuk mencegah ketakutan pada
hari Kiamat

4. Surat Waqiah : untuk mencegah kefakiran

5. Surat Al Mulk
: untuk mencegah siksa kubur

6. Surat Al Kautsar : untuk mencegah permusuhan

7. Surat Kaafirun : untuk mencegah kekufuran ketika
sakaratul maut

8. Surat Al Ikhlas : untuk mencegah kemunafikan

9. Surat Al Falaq : untuk mencegah bahaya Hasad

10.Surat An Naas : untuk mencegah rasa was was dari
gangguan syetan

No comments: