Followers

Akuarium Qu

Friday, August 14, 2009

Himponan doa2

* 26: Nuh berdo’a: "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." (juga doa yg sama dalam ayat 39)


* 29: Dan (Nuh) berdo’alah: "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat." (semasa berada di atas kapalnya)


* 93-4: "Ya Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka; ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim."


* 97-8: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."


* 109: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik."


* 118: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik."

No comments: