Followers

Akuarium Qu

Sunday, May 2, 2010

SEORANG SAHABAT MASUK SYURGA

Al-Bhagawi menyebutkan tentang seorang sahabat bahawa sesungguhnya pada masa perang Uhud, Nu'man ibn Qawqal berkata : Aku bersumpah atasMu wahai Tuhan, matahari tidak akan tenggelam sebelum aku melangkahkan kakiku di atas tangga syurga.
Ternyata pada hari itu ia tumpas di medan perang sebagai syahid.
Setelah ia gugur di medan perang, Nabi SAW berkata:- Sesungguhnya aku telah melihatnya di dalam syurga di atas tangganya.

No comments: