Followers

Akuarium Qu

Monday, June 16, 2008

Aku insan yang Lemah

"Orang yang menyedari bahawa pilihan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya, akan merasakan musibah dan kesulitan apa pun terasa ringgan dan mudah dan dia akan sentiasa menantikan kebajikanAllah yang serupa dengan apa punyang terjadi. Semua itu disebabkan oleh keyakinannya terhadap kebaikan, kemurahan dan pilihan Allah. Pada saat itulah, kesedihan, kegundaan dan kesempitan hati akan lenyap dan dia menyerahkan semua perkaranya kepada Tuhan yang Maha Agung."
(Hilangkan lemah yang dirasa)

No comments: