Followers

Akuarium Qu

Sunday, June 15, 2008

Demi Masa

"Demi masa, sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya menepati kesabaran"
(Surah Al-Ashr: 1-3)

No comments: