Followers

Akuarium Qu

Thursday, June 12, 2008

Realistik mahasiswa masa kini

REALISTIK MAHASISWA DI UMS kampus Antarabangsa Labuan dan di kampus Induk.

Realistik Positif
1) Bersikap Global
2) Berkepimpinan
3) Berwibawah
4) Berani
5) Bijak
6) Berketrampilan
7) Bebas bersuara
8) Bersikap pro-aktif berpersatuan
9) Bersikap Pro-Mahasiswa

Realistik Negatif
1) Hedonisme
2) Materialistik
3) Sindrom Aku tak Peduli @ Pediulisme
4) Mahasiswa Lesu
5) Putus Asa
6) Kurang mengetahui isu semasa
7) Anti Politik
8) Kurang kemahiran berkomunikasi
9) Mudah terlibat dengan gejala sosial

Persediaan yang perlu memantapkan realistik mahasiswa masa kini
1) Mempelajari ilmu kepimpinan
2) Mendalami sesuatu isu semasa
3) Mengaktifkan diri berpersatuan
4) Anjakan paradikma
5) Mantapkan softskill (Kemahiran personal)
6) Mendekati diri dengan pensyarah
7) Mencari kawan yang bersikap terbuka
8) Menyertai program-program yang dianjurkan
9) Berjimat cermat

No comments: