Followers

Akuarium Qu

Sunday, July 13, 2008

Alternatif terbaik untuk pengurusan dana islam

Ini adalah langkah terbaik untuk mengangkat martabat Islam sebenarnya, apabila tiga institusi telah diwujudkan untuk mengurus dana orang Islam dengan lebih efektif. Antara tiga institusi kewangan yang digariskan adalah:

  • Kuwait Finance House (KFH),
  • DBS Asset Management Ltd. (DBS)
  • CIMB-Principal Islamic Asset Management (CIMB-Principal) Sdn. Bhd.

Menurutnya Pengerusi Suruhanjaya security (SC), Datuk Zarinah Anwar, penubuhan tiga syarikat pengurusan dana Islam itu adalah seiring dengan usaha kerajaan untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa seperti yang diumumkan pada Bejet 2008.

Selaku pelajar yang terlibat secara langsung dengan dunia perniagaan, ana berminat untuk kongsi dengan sahabat bahawa telah wujud satu institusi yang membantu dalam mengurus dana orang-orang yang menekankan Islam sebagai garis panduan dalam berniaga.

Alhamdulillah, ini menunjukkan Islam semakin dititikberatkan dalam segala aspek walhal masih ramai yang tidak mengetahui isu ini. Kita bolehlah berurusan secara langsung dengan mereka apabila hendak menceburi dunia perniagaan dengan lebih luas.

Kita tidak mampu menguasai dunia sekiranya kita tidak peka dengan keadaan semasa. Tapi itu bukan penghalang untuk kita mencapai matlamat utama iaitu memartabatkan agama Islam dalam semua sudut. Kerana Islam itu sejagat, syumul dan sempurna.

No comments: